ETION-lid in de kijker: Nick Van den Borg

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Nick Van den Borg, CEO van Aerfast nv en Getra nv en lid van ETION Antwerpen-Mechelen.

Naam: Nick Van den Borg
Leeftijd: 47 jaar
Bedrijf: Aerfast NV en Getra NV   
Functie: CEO
Activiteit bedrijf: industriële gereedschappen (Aerfast nv), codeerapparatuur en verpakkingsmachines (Getra nv)
Hobby’s: (marathons) lopen, toeschouwer van sporten kids (voetbal en hockey)

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Ik vind het inspirerend te zien hoe mensen verschillend reageren op identieke omstandigheden: sommigen gaan op zoek naar de nadelen en bedreigingen, terwijl anderen vooral de voordelen en de opportuniteiten zien. Ik ben ervan overtuigd dat dit een keuze is, die je zelf bewust kan maken. Een trainer zei me ooit: “Je bent niet verantwoordelijk voor de gebeurtenissen om je heen, maar je kan wel kiezen hoe je ermee omgaat”. Dit inspireert me om dagelijks te focussen op mogelijkheden, kansen en opportuniteiten.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

Een trend die ik intrigerend vind, is onze wil om alles te digitaliseren en te automatiseren: onze communicatie, internet of things, zelfrijdende auto’s, controlerende instellingen via blockchains, robots, … alsof alles wat digitaal verloopt, beter verloopt…
Ik meen dat we ons te weinig de vraag stellen wat het ultieme beoogde objectief is van deze digitalisatie en automatisatie, waardoor het een doel op zich is geworden i.p.v. een middel om iets intrinsiek te verbeteren of onze levenskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd zien we dat er initiatieven ontstaan om deze trend de rug te keren: wifi-vrije vakanties, GSM-loze jeugdkampen, geen e-mails meer na de kantooruren, ETION’s Stiltehoeve voor Ondernemers, …

Wat spreekt je aan in ETION?

Wat mij aanspreekt in ETION is de diversiteit aan activiteiten: seminaries, pilot’s cabin, trendtable, bedrijfsbezoeken, … alsook de uiteenlopende thema’s die behandeld worden en dit alles vanuit een “niet gekleurde” invalshoek. ETION levert inhoudelijk sterk werk, waardoor ik nog nooit ontgoocheld huiswaarts gekeerd ben na een ETION-event.