ETION-lid in de kijker: Jan Bossens

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Jan Bossens, CEO van Camco Technologies en lid van ETION Brabant-Brussel.

Naam: Jan Bossens
Leeftijd: 60 jaar
Bedrijf: Camco Technologies
Functie: CEO
Activiteit bedrijf: automatisering container terminals
Hobby’s: cultuur, tennis en werken

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Ik vind vooral inspiratie bij mensen in mijn zakelijk netwerk, zij hebben dikwijls gelijkaardige problemen en soms interessante oplossingen. Maar nog belangrijker zijn onze jonge medewerkers, zij zijn een dagelijkse bron van inspiratie, vooral hun leefwereld, hun waarden en hun toekomstvisie.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

Er zijn voor mij 2 trends die mij toch wat ongerustheid geven. De eerste is de vluchtigheid van het hedendaags ondernemerschap. Vroeger was de focus van een startend bedrijf break-even te draaien, bewijzen dat het businessmodel steek houdt, al moest je jezelf enkele jaren geen loon uitbetalen. Vandaag lijkt dat niet meer relevant, je haalt de pers met het aantal miljoenen dat je na een jaar kan bijtanken. De drive is niet meer de economische meerwaarde die je op lange termijn creëert, maar vooral de financiële meerwaarde voor de investeerders op korte termijn.

Een tweede bezorgdheid is de weinig vruchtvolle inzet van onze kenniswerkers (hoopopgeleide technische profielen). Door de mediatisering van start-ups ontstaat er een versnippering van deze schaarse resources, ze belanden in startende bedrijven (eerste trend) of in de vele ondersteunende gesubsidieerde  instellingen. Deze versnippering is een hypotheek op de toekomst van tienduizenden gezonde kmo’s die dringend nood hebben aan innovatie. Deze kmo’s hebben zich al bewezen en kunnen met nieuwe kenniswerkers een veel grotere hefboom bekomen en vooral een duurzame groei creëren ten opzichte van een kleine 10% die het ooit gaan halen.

Wat spreekt je aan in ETION?

ETION-activiteiten zijn voor mij een rustpunt in een drukke week om eens met gelijkgezinden op afstand naar ondernemersproblemen te kijken. Je kan er in een aangename sfeer ideeën uitwisselen, deelnemen aan debatten met steeds een professionele begeleiding.