ETION kijkt vooruit...


Omgaan met crisis vraagt moed. Moed om de onzekere omstandigheden in de ogen te kijken, ondernemerschap te tonen en de horizon te verleggen. Wat inspireert onze leden om dit te doen, en waar vinden ze houvast. Hoe kijken zij naar morgen?
Marian Rapsaet, advocaat Tack51: “Als advocaat-curator denk ik veel faillissementswerk te zullen hebben de komende maanden. En wie vecht voor het overleven van zijn onderneming, zal zich ook juridische vragen moeten stellen. We moedigen onze cliënten-ondernemers aan om kritisch te denken en niet te bedeesd te zijn om een verdeling van het corona-ondernemingsrisico af te dwingen bij hun contractspartij.” Lees meer.

Alexander Vanlerberghe, CEO Aqualex, is trots op zijn team: "Tijdens de crisis hebben we een nieuw product gelanceerd en gepatenteerd, de eerste bedieningsvrije waterkoeler op de markt. Dit werd door ons ganse team gerealiseerd op slechts 10 dagen tijd! Ik weet het, ik val in herhaling maar... we hebben echt een TOP-team.” Lees meer.


Edwin Jacobs, advocaat - partner time.lex: "In een tijd van toenemende digitalisering en evolutie naar (her)gebruik van data is een basisvertrouwen nodig in wat er gebeurt met je gegevens enz. Dit kan door voldoende beveiliging en juridische omkadering. Hieraan meewerken biedt zeker kansen voor ons." Lees meer.


Luc De Tollenaere, director Automotion: “Het spelersveld zal kleiner worden, de ‘zieke’ bedrijven zullen dit niet overleven. De cowboys moeten eruit. Ik zie dat als een nieuwe kans om weer business te doen met goede fundamenten en ethisch correct. Ik denk dat de wereld daaraan toe was en is.” Lees meer.


Charlotte Fleerackers, zaakvoerder Stabco en haar man hebben al vrij snel beslist om het bedrijf terug op te starten: “De maatregelen op de werven worden zo goed mogelijk nageleefd en onze bedienden hebben van de ene dag op de andere thuis hun kantoor opgezet. Ik had gedacht dat zoiets in ‘de bouw’ nooit zou lukken, maar we moesten erdoor, en zonder enige twijfel heeft iedereen ervoor gezorgd dat wij konden blijven werken.” Lees meer.

Voor Realdolmen is de digitalisatie-acceleratie zeker een opportuniteit. General manager Johnny Smets merkt op dat veel medewerkers nu vragen om terug te kunnen komen naar kantoor, vooral uit goesting om elkaar opnieuw live te ontmoeten. Toch hoopt hij “dat we het afstandswerken - of dat nu van thuis uit is of van elders - echt gaan omarmen en tot norm maken”. Lees meer.

“Om de coronacrisis aan te pakken zijn er hokjes gesneuveld, op veel terreinen”, aldus Ilse Janssens, HR-coördinator Emmaüs Groep. “De aandacht gaat nu naar de 'lessons learned'. Het zou jammer zijn mocht die geest van solidariteit, verbondenheid, flexibiliteit en creativiteit afzwakken samen met het virus.” Lees meer.


Carla Van Corenland, zaakvoerder Fisc@dvies: “Wij hebben van de nood een deugd gemaakt en het (deels) remote werken blijvend ingevoerd in onze organisatie. We werkten de afgelopen weken een teamcharter uit rond remote werken, en hebben onze organisatie zelf ook wat aangepast en op punt gezet, zodat we helemaal future proof zijn." Lees meer.


Dominique De Cooman, CEO van Dropsolid, is van plan om zich te houden aan de strategie die ze al acht jaar volgen: “Als Digital Experience Company zorgen we dat klanten de maximale ROI halen uit hun digital experiences. Return on Experience noemen we dat. We verwachten dat dit gezien de context nog relevanter zal worden.” Lees meer.


Josiane Detandt, bestuurder ABDM architecten, zaakvoerder CBAM engineering, gelooft heel sterk in wendbare organisaties: “We hebben inmiddels onze organisatie in kaart gebracht en een draaiboek samengesteld om bij een desgevallende nieuwe crisis (al dan niet met een virus) sneller en gecontroleerder te kunnen schakelen." Lees meer.


Volgens David Janssens, CEO van Easykit, heeft de coronacrisis de digitalisering bij Easykit op een hogere versnelling gebracht. Een mooi voorbeeld hiervan is de digitale toonzaal, maar ook vergaderingen, de interne communicatie en sollicitatiegesprekken lopen een stuk efficiënter. “Die efficiëntiewinst willen we ook in de toekomst verder maximaliseren door meer dan ooit in te zetten op digitale oplossingen.” Lees meer.

Viktor Slabbinck, co-owner. Slabbinck nv heeft vanaf het begin gekozen voor de productie van mondmaskers voor de medische sector. “We hebben opnieuw gemerkt hoe sterk een eigen confectie-atelier in België ook op vandaag nog kan zijn. Onze flexibiliteit om ons razendsnel aan te passen aan een nieuwe situatie, vond ik inspirerend. Hier kunnen we verder op bouwen.” Lees meer.

Alain De Cat, CEO van Powerdale, ziet in deze coronacrisis o.a. kansen voor beter leiderschap en om thema’s bespreekbaar te maken die dat vroeger niet waren. Hij hoopt met Powerdale projecten te doen die het bedrijf overstijgen en die bijdragen tot een groenere, socialere wereld. Lees meer.


Erik Wilms, CEO van Wilms: “Het is voor ons op menselijk vlak een heel boeiende periode. Je ontdekt veel meer facetten van je collega’s in uitzonderlijke omstandigheden.” Wilms connecteert nu meer dan ooit met zijn medewerkers. Lees meer.