Een ledenbeweging in coronacrisis…

Auteur: 
Gino Vijncke

Voor een organisatie als ETION, die als corebusiness mensen samenbrengt, zijn het best wel uitdagende tijden. In deze coronacrisis volgen we uiteraard de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Dat betekent dat we alle activiteiten in kleine en grote groep die de komende weken zouden plaatsvinden, hebben uitgesteld of geannuleerd.

Eerlijk… het vergt wel wat van ons allemaal om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Net zoals het van scholieren best wel wat vraagt om van het ‘alle dagen samen in de klas’-systeem plots te moeten overschakelen naar een ‘zelf-organiserend zelfstudie’-systeem.

Het ETION-team

Al is het plaats- en tijdsonafhankelijk werken bij ETION al flink ingeburgerd, het is een uitdaging voor de teamleden om in verbinding te blijven want iedereen werkt thuis.

We missen de meerwaarde van de echte fysieke ontmoeting, maar de digitale hulpmiddelen bewijzen hun waarde. Teams zijn creatief, ontmoeten elkaar in digitale videokamers en overleggen via gedeelde documenten. Iedereen kent de tools wel, maar pas als je ze echt gebruikt, ontdek je de werkelijke mogelijkheden.

Het inspireerde de regioteams tot een ‘Indiana Jones– based-online-adventure’, dat helpt om blokkades uit de weg te ruimen (in de temple of doom), vergeten issues helpt aanpakken (in de lost ark) en nieuwe ideeën op het spoor komt (in de crystal skull). Heerlijk.

Teamleden tonen in deze tijden hun betrokkenheid, dragen zorg voor elkaar en de organisatie. Mensen verrijken elkaar en zien kansen. Al gebeurt dat nu noodgedwongen vooral achter de schermen. We bouwen verder aan het netwerk van community’s dat ETION is. We geven elkaar energie. It still smells like ‘team spirit’.

"We geloven dat de duurzame verbinding tussen mensen die in ons netwerk van community’s bestaat, deze crisis zal overleven."

Donkere wolk met zilveren rand

Als je kernactiviteit stilvalt, zijn er wel wat gevolgen die het lastig maken om positief te blijven. De impact op je omzet is wellicht één van de meest herkenbare negatieve effecten. Het mag wel duidelijk zijn dat er voor ons geen sprake is van een keuze tussen het helpen beschermen van de volksgezondheid en het beschermen van je omzet. De gezondheid van onze medemensen zal altijd waardevoller zijn.

We geloven dat deze donkere wolk een zilveren rand zal hebben. We geloven dat de duurzame verbinding tussen mensen die in ons netwerk van community’s bestaat, deze crisis zal overleven. Natuurlijk kunnen digitale tools flink wat ondersteuning bieden als je elkaar niet kan ontmoeten. Maar we geloven dat niets gaat boven de authentieke, warm-menselijke, fysieke ontmoeting waarbij je je helemaal kan tonen zoals je bent. Sterk én kwetsbaar. Met je successen én je littekens.

We gaan deze momenten de komende weken missen. Ondertussen blijven we positief, werken we mee aan het bestrijden van deze crisis en bereiden we er ons op voor om onze leden eens zo hartelijk te mogen begroeten op onze ETION-bijeenkomsten. Hopelijk tot gauw!