Economische ketting niet onderbreken

De coronamaatregelen van de voorbije weken waren noodzakelijk en hebben hun nut bewezen, zo blijkt uit de dalende cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Het is de economische prijs die we daarvoor betalen meer dan waard. Toch moeten we er stilaan voor opletten de economische ketting niet helemaal klem te rijden. Enkele ondernemers waarschuwen vanop de eerste rij.

“We moeten de maatregelen van de afgelopen weken durven herbekijken in het licht van wat noodzakelijk is om niet alleen de economie, maar ook de essentiële sectoren te kunnen blijven bevoorraden.”

Gezond huisvaderschap

De helden van deze tijd situeren zich in de zogenaamde essentiële sectoren met ontegensprekelijk de zorg- en gezondheidszorg op kop. Daarnaast zijn er echter nog tal van andere essentiële functies, gaande van de vuilnisophaler tot de bakker om de hoek. Wat we niet mogen vergeten is dat al deze essentiële sectoren afhankelijk zijn van tal van andere functies, toeleveranciers, dienstenbedrijven,… Machines moeten worden hersteld, onderdelen gemaakt en getransporteerd, grondstoffen aangevoerd,… Men kan onderhoud en herstellingen overigens niet blijven uitstellen. De huidige situatie mag niet te lang duren.

Dirk Vandeputte, CEO Vandeputte Safety en voorzitter ETION, maakt zich daarover zorgen. Hij wijst op het feit dat ook essentiële sectoren afhankelijk zijn en blijven van de bevoorrading en toelevering van een hele grote groep andere bedrijven wiens aanbod stilaan in het gedrang begint te komen. Bij Vandeputte Safety levert men persoonlijke beschermingsmiddelen en diensten. Heel wat essentiële bedrijven zijn voor hun productie daarvan afhankelijk omdat ze anders niet meer veilig zouden kunnen werken (cf. onderhoud ademhalingsmaskers of luchtkappen, beschermingshandschoenen, ademhalingsbescherming,…).

Zij zijn daardoor een belangrijke tussenschakel in een grotere ketting die men niet mag laten vastlopen. Dirk Vandeputte: “We moeten met gezond huisvaderschap deze negatieve spiraal vermijden door zoveel mogelijk medewerkers aan het werk te laten enerzijds en op die manier anderzijds het inkomen van onze mensen op peil te houden zodat zij blijven uitgeven/investeren.”

Leven niet van brood alleen

Een rondvraag bij andere ondernemingen en sectoren zet deze bekommernis kracht bij. De voorbije weken kwam het grootste deel van onze economie inderdaad tot stilstand. Bij de bedrijven die hun productie of dienstverlening hebben stopgezet, werd het merendeel daartoe gedwongen door een uitval van de vraag (horeca, toerisme en de evenementensectoren). Grote delen van de industrie, bouw en dienstensectoren waren eenzelfde lot beschoren omdat klanten niet meer konden of mochten kopen of omdat voorraden afgewerkte producten zich begonnen op te stapelen. De ketting dreigt helemaal vast te lopen.

Ook Erwin Van Osta, CEO van Hubo, maakt zich zorgen. De groot- en kleinhandel heeft de overheidsmaatregelen rigoureus opgevolgd en haar winkels gesloten. Er zijn echter mogelijkheden genoeg om vanaf nu op een veilige manier de regels te versoepelen. Van Osta denkt bijvoorbeeld ook aan afhaaldiensten en leveringen aan huis. De distributie in de non-food, maar ook de dienstensector in het algemeen, kan zich anders organiseren en bijvoorbeeld klanten op afspraak bedienen.

Die versoepelingen stellen mensen in staat om nieuwe plannen te maken. Ook dat werkt bemoedigend en komt de psychologische gezondheid ten goede. “De mens leeft niet van brood alleen en heeft ook heel wat andere essentiële noden die we nu stilaan moeten gaan invullen”, aldus Van Osta.

Durven vertrouwen geven

Naast vraagfactoren zijn er ook heel wat aanbodbeperkingen. Jobs of functies waarvoor thuiswerken onmogelijk is of weinig zin heeft, komen massaal in de technische werkloosheid terecht. Sommige ondernemingen kunnen de veiligheid van medewerkers of klanten niet garanderen (onder meer regels inzake afstand) en nemen bij te veel twijfel het zekere voor het onzekere. Denk maar aan gesloten productieomgevingen, diensten met onvermijdelijk persoonlijk contact of herstellingen aan huis en reparaties ter plaatse. Men zou besmettingsrisico’s drastisch kunnen inperken door het dragen van mondmaskers te veralgemenen.

Jos Deslee, ondernemer en investeerder in start-ups, hoopt dat het dragen van mondmaskers in bepaalde situaties een gewoonte wordt. Het zou tal van economische, maar ook andere activiteiten op een veilige wijze mogelijk maken. Deslee verwijst naar ervaringen in Aziatische landen waar men de verspreiding van het virus heeft kunnen tegengaan.

Testen blijft enorm belangrijk en het beleid moet hier volop inzetten. Maar, met bijkomende maatregelen zoals mondmaskers, is er nog veel meer mogelijk. We hebben de voorbije weken bewezen dat we ons gedrag kunnen vasthouden. “Het beleid moet daarom ook vertrouwen durven geven en de economie terug openen”, zo adviseert Deslee.

Conclusie

De economische ketting mag niet vastlopen. We moeten de maatregelen van de afgelopen weken durven herbekijken in het licht van wat noodzakelijk is om niet alleen de economie, maar ook de essentiële sectoren te kunnen blijven bevoorraden. Als de ketting breekt, dan komt ook dat in het gedrang en dat moeten we ten alle prijze vermijden.