"Die hoge loonkosten zijn niet ons enige probleem"

België is al verscheidene grote industriële ondernemingen verloren.

De Boelwerf (Temse), Cockerill Yards, de Kempische Steenkoolmijnen, Fabelta (Gent),... De industrie vertegenwoordigt vandaag nog slechts 18% van de toegevoegde waarde van onze economie. Een verontrustende ontwikkeling, menen Karel Van Eetvelt (Unizo), Johan Van Overtveldt (VKW) en Geert Noels. Straks zijn we wellicht ook nog Opel Belgium (Antwerpen) kwijt. België moet dringend inspanningen leveren om zijn industrieel weefsel te redden, luidt hun alarmkreet.

In 1994 veroorzaakte de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank Fons Verplaetse nogal wat ophef toen hij de neergang van de industrie voorspelde, maar eraan toevoegde dat België het makkelijk zónder industrie kon stellen. Ons land zou gewoon evolueren tot een dienstencentrum. Ook de bekende econoom Paul de Grauwe volgde Verplaetse daarin.

"Dit is een heel gevaarlijk pad", stellen Van Overtveldt, Noels en Van Eetvelt nu. "De achteruitgang van onze industrie is zo spectaculair dat we in alle internationale studies naar de onderste regionen zakken. We moeten die afbouw stoppen. De ineenstorting van onze industrie is een van onze structurele problemen geworden."

Verband

Volgens Geert Noels is er een duidelijk verband is tussen de schaalgrootte van de industrie en de algemene welvaart van een land. "We mogen niet aanvaarden dat de industrie hetzelfde pad opgaat als de landbouw. Die vertegenwoordigt vandaag nog amper 2% van ons nationaal product."

De analist van Econopolis becijferde onder meer dat de industrie in nauwelijks 40 jaar zowat gehalveerd is. "Daarbij wordt altijd gezegd dat ons verminderde concurrentievermogen het gevolg is van de hoge loonkosten. Maar er is duidelijk meer aan de hand."

Oriëntatie op Duitsland

Volgens Noels dienen we ons te oriënteren op Duitsland. Dat heeft in de afgelopen tien jaar al merkwaardige inspanningen gedaan om zijn marktpositie te verbeteren. "De Duitse overheid werkt heel efficiënt. Er zijn perfecte afspraken tussen alle betrokken instanties, regionaal en federaal. De rigiditeit van de arbeidsmarkt is aangepakt, de complexiteit van de overheidsreglementering aangepast."

Karel Van Eetvelt houdt een pleidooi om het belang van de industriële kmo's in de verf te zetten. "België telt nog veel kleine, doorgaans familiale ondernemingen die vaak merkwaardige dingen doen. We moeten die verzorgen. Het is aan de overheid om een flankerend beleid te voeren waarmee ze verder kunnen doorgroeien."

Marc BALDUYCK

© Concentra