De AZERTY-toets

Deze paper is het tweede deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. De buitenlandse verkenningen spitsen zich finaal toe op vier landen, nl. Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken.

Deze paper is het tweede deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. De buitenlandse verkenningen spitsen zich finaal toe op vier landen, nl. Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken.

Tegen de achtergrond van een dringende noodzaak tot restauratie van het Belgische sociaal overlegmodel, gaat deze beleidsnota op zoek naar buitenlandse ervaringen en lessen. Er werd halt behouden in Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken. De conclusie is verrassend simpel en tegelijk hoopgevend. Wat men in andere landen kan, moeten wij minstens even goed kunnen.

Download de nota [PDF, 40 blz., 333 kB]