Betrokkenheid: de bouwstenen

Auteur: 
Jo Cobbaut

Hoe betrek je medewerkers zo goed mogelijk bij de zaak, zodat ze spontaan het beste van zichzelf geven? ‘Ondernemen’ vroeg het aan Toon Bossuyt, Piet Brys, Robert De Clercq en Thomas Van Eeckhout. Zij benadrukten het belang van een cultuur met waarden als kompas en leiderschap dat veel autonomie geeft.

Voor Thomas Van Eeckhout (EASI) zit betrokkenheid hem in de kleine dingen. Alles begint bij kleine, maar consistente tekenen van erkenning: “Ik ben ervan overtuigd dat betrokkenheid — en dus het lang bij een werkgever in dienst blijven — slechts in mindere mate te maken heeft met het financiële. Het belangrijkste is inspelen op de behoeftes die je medewerker heeft. Kleine dingen betekent dat je hen apprecieert in wat ze doen en dat ook benoemt, bijvoorbeeld door simpelweg met hen te praten en hen te bedanken.”

EASI trekt die lijn door en laat medewerkers doorgroeien en aandeelhouder worden van het bedrijf: “We werven nooit externe managers aan omdat we de collega’s zelf de kans willen geven om door te groeien.” Die houding begint reeds bij de vacature. Rekruteurs hebben oog voor wat ze het ‘rising star’-potentieel noemen. Medewerkers moeten het in zich hebben om door te groeien. “Ook al gaan we als bedrijf dan misschien soms wat trager, we geven steeds kansen en dus erkenning aan onze eigen mensen.”

Cultuur

Voor Piet Brys (Idewe) moet die erkenning deel uitmaken van de cultuur. Die cultuur wordt dan weer bepaald door de waarden. De Idewe-waarden komen daarom in alles terug. “Als ik sollicitanten zie, dan toets ik af hoe ze tegenover onze waarden staan.” Wie in dienst komt, krijgt na zes maanden een evaluatie, helemaal gebaseerd op de waarden. Het zijn eveneens de kapstokken voor ontwikkelingsgesprekken. Als iemand een opleidingstraject wil volgen, gaat het opnieuw over het passen binnen de waarden. “Wie de waarden deelt, is automatisch meer betrokken”, stelt Piet Brys.

Toon Bossuyt (Boss Paints) gelooft eveneens dat medewerkers willen dat hun werk gezien en geapprecieerd wordt. Hij kan zijn 250 werknemers niet zelf allemaal zien, maar rekent daarvoor op zijn managers. Ook zij moeten allen dezelfde waarden onderschrijven. Die waarden moeten door zoveel mogelijk mensen gedragen worden in de organisatie. “Met die cultuur begint alles, ook de betrokkenheid van de ploegen. Het idee van Thomas om heel bewust met iedereen bezig te zijn en samen te kijken hoe de medewerker de vleugels kan openslaan, is een mooi principe.”

Een groter geheel

Foto: 
Jan Locus

Om betrokken te zijn, moeten mensen hun job graag doen. Ze moeten de zin ervan inzien en het gevoel hebben dat ze een bijdrage leveren aan het grotere geheel. De complexiteit van vandaag vraagt dat mensen elkaar daarin ondersteunen en helpen. Aan het woord is Piet Brys (Idewe): “We zien verbindend leiderschap als middel om samen te zoeken naar oplossingen.

In de openbare sector moet vandaag nogal wat bespaard worden, zo stelt Robert De Clercq, provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer West-Vlaanderen bij VDAB. Dit kan leiden tot ongerustheid bij de medewerkers. “We kunnen mensen betrekken door ze te laten doorgroeien binnen de mogelijkheden die er zijn en ruimte te geven bij de taakuitvoering.”

  • Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen [PDF, 4 blz., 220 kB].