2018: topjaar voor ETION

Auteur: 
Serge Huyghe

Wat stond er in 2018 bij ETION op de agenda? In het ‘Activiteitenverslag 2018’ vind je een overzicht van de belangrijkste activiteiten, publicaties en hoogtepunten van onze werking.

Momenteel zijn over de regio’s heen meer dan 100 rondetafelgroepen actief, waar leden in een sfeer van openheid en vertrouwen ervaringen uitwisselen. Deze formule blijft op dit ogenblik de meest succesvolle format binnen de ETION-werking.

Opnieuw werd in 2018 flink wat energie gestoken in het uitbreiden en ontwikkelen van onze werking. Zo werden de reisgroepen aangevuld met belevingstrips naar Londen, Mondragón en Estland. Maar ook het aantal workshops werd uitgebreid.

Inspiratie

Daarnaast lanceerde ETION verscheidene initiatieven om zijn leden te helpen bij hun spirituele zoektocht: ‘24 uur stilte voor ondernemers’, themagroep ‘Denkers voor doeners’, ‘24 uur abdij: Zenvol ondernemen’ en de themagroep ‘Christelijke spiritualiteit en leiderschap’.

We organiseerden 77 inspirerende activiteiten met een kleine 2500 deelnemers. Op de 19 grotere ontmoetingsmomenten verwelkomden we bijna evenveel leden. De NPS-scores bedroegen respectievelijk 67 en 57. Dik geslaagd dus. En het ETION Forum in Gent was bovendien met 580 inschrijvingen 14 dagen voor datum volledig uitverkocht.

Het kernteam van de denktank werkt voor de leden ook keynotelezingen of workshops op maat uit. Vorig jaar trokken ze zo 23 keer het veld in en gaven 11 lezingen.

Leiderschap

2018 stond ook in het teken van de integratie van LEAD-IN. Een bijzonder geslaagde operatie, waardoor ETION niet enkel het thema ‘leiderschap’ verder in de markt kan zetten, maar ook extra activiteiten rond leiderschap opzet, zoals de Leadership Award, M4M  en Sparring Partner.