Serge Huyghe

Serge Huyghe (1968) is operationeel directeur en de onderwijsexpert bij ETION. Hij is master in de geschiedenis en master in de communicatiewetenschappen. Zijn kennis van het onderwijsveld wordt gedragen door praktijkervaring in o.a. schoolbesturen, adviesraden en als initiatiefnemer van diverse onderwijsprojecten.

 

 

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cash bonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. Onder het gemiddelde gaan echter zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro's. Voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro's. Andere beloningsvormen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

350 ondernemers voor de klas

Op 9 januari 2017 vond de kick-off plaats van Ondernemers voor de Klas: hét grootste ontmoetingsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Hans Bourlon, CEO van entertainmentbedrijf Studio 100, gaf de officiële aftrap in het Sint-Pieterscollege te Leuven. Naast Hans Bourlon staan nog 350 andere ondernemers en bedrijfsleiders de komende 6 weken in heel Vlaanderen voor de klas.