Johan Van Overtveldt

'België is even ziek als voor devaluatie"

Johan Van Overtveldt en Geert Janssens van Metena (VKW) hebben de macro-economische omstandigheden van 1982 vergeleken met die van vandaag. Ze kwamen daarbij tot alarmerende vaststellingen. Na bijna 30 jaar zijn we helemaal terug bij af. "België is structureel ziek en heeft een richtinggevend plan nodig om de toekomst aan te kunnen. Door alleen maar 25 miljard euro te besparen komen we er niet. We moeten een structureel plan opstellen dat iedereen weer vertrouwen geeft in de toekomst. De onzekerheid van vandaag is verlammend."

Wereldeconomie heeft geen nood aan verkapt protectionisme

Vrijhandel is niet altijd in het voordeel van de betrokken landen, stelde Bart Martens vorige week in De Tijd. Volgens de gangbare economische theorie leidt vrijhandel tot specialisatie; landen kunnen zich specialiseren in activiteiten en producten waar ze sterk in staan en andere goederen en diensten goedkoper importeren dan ze ze zelf kunnen produceren. Alle betrokken partijen winnen bij deze specialisatie. Maar volgens Bart Martens gaat deze economische theorie vaak niet op in de praktijk. Landen met een absoluut kostenvoordeel zouden de economische koek te veel opslokken ten nadele van andere landen.

Het toenemende deficit van het politiek haalbare

De verkiezingsmallemolen draait op volle toeren. Politici struikelen over elkaar heen om toch maar de nieuwste en meest sexy klinkende belofte aan het kiezersheir (of segmenten daarvan) te kunnen doen. Wat steeds meer opvalt daarbij is dat politici het in hun discours zelden en zeker niet consistent hebben over de dingen die echt moeten gebeuren om onze sociaal-economische volkshuishouding terug goed op de rails te krijgen.

Griekenland laat best euro los

Griekenland bevindt zich op een vergelijkbare als België begin jaren ’80. Toendertijd bracht een devaluatie van de Belgische frank soelaas voor zowel onze concurrentiepositie als de precaire budgettaire positie van de overheid. Voor Griekenland zou een devaluatie een gelijkaardig louterende invloed uitoefenen. Het tijdstip nadert waarbij Griekenland geen keuze meer heeft dan een forse devalutie, en dus een uitstap uit de euro, zo argumenteren Johan Van Overtveldt en Geert Janssens.

Doe de voorpaginatest

Het ondernemersplatform VKW en de denktank Metena nemen met Rik De Wulf een specialist in ethisch en waardegericht ondernemen in dienst. Het is een signaal dat bedrijfsethiek een strategische factor geworden is. "Ethisch ondernemen is meer dan een hype, we bevinden ons op een keerpunt."

Werkgevers: petitiecampagne

Elf werkgeversorganisaties steunen een imago-offensief door (en voor) ondernemers.

Wat? Nationale mediacampagne, met advertenties in kranten en weekbladen en een online petitieactie.

Wie? Het initiatief wordt onderschreven door een breed front van federale en regionale werkgeversorganisaties, ook uit de non-profit, onder leiding van het VBO. Voorts gaat het om Unizo, Agrofront, UCM, Voka, UWE, Beci, Unisoc, AAV, VKW en VKW Limburg.