Hans Diels

Hans Diels (1980) is toekomstdenker & expert geopolitiek bij ETION. Hij studeerde Politieke wetenschappen en Internationale Betrekkingen in Leuven en Louvain-la-Neuve. In het verleden was hij actief als vertegenwoordiger in het Handelsbeleidscomité van de Europese Raad in Brussel, medewerker van de VS-ambassade in België en de EU, en als onderzoeker en lesgever aan het Departement Politieke wetenschappen van de UA.
Volg Hans op twitter

 

 

Waarom lukt samenwerking wel rond de ozonlaag, maar niet voor het broeikaseffect?

Op 16 september 1987 werd het Montreal Protocol getekend. Dit internationaal akkoord had als doel de ozonlaag te herstellen. Het Montreal Protocol wordt, doordat het zo breed gedragen en effectief uitgevoerd wordt, wel eens het meest succesvolle internationale akkoord genoemd. We zien hier een enorm contrast met het falende Kyoto Protocol dat de strijd tegen het opwarmen van de aarde wil tegengaan.

Pas op voor de terrorismeval

Politici durven niet toe te geven dat ze voor een stuk machteloos zijn tegen de terreurdreiging en willen maatregelen nemen. Deze treffen echter amper de terroristen, maar beknotten de vrijheid van onze burgers. Op deze manier winnen de terroristen altijd en gaat onze democratische rechtsstaat alsmaar meer lijken op het totalitaire regime dat de terroristen trachten te verspreiden.

Neem jij geopolitieke risico's mee in je bedrijfsstrategie?

Het feit dat politieke risico’s vaak niet te voorzien zijn, kan geen reden zijn om politiek risico niet mee te nemen in de bedrijfsstrategie. Onze jongste inspiratienota denkt onder meer aan het in kaart brengen van de internationale exposure wat betreft grondstoffen, productie, transport en afzetmarkten. Dat is een eerste stap om beter voorbereid te zijn op geopolitieke veranderingen.