Trend Table 2020

Datum: 
maandag, 07-09-2020


Ondernemingen moeten wendbaar zijn en zich vlot kunnen aanpassen aan verandering. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken. Zeker als veranderingen zich vandaag al laten voelen!

In de ETION Trend Table laten vier experts hun licht schijnen op trends die een belangrijke impact zullen hebben op hoe we in de nabije toekomst gaan samenleven en ondernemen. Tijdens dinergesprekken-rond-de-tafel toets je hun inzichten af aan je eigen ervaring en die van de andere deelnemers.

Labgrown Food - maandag 7 september
Het spanningsveld tussen milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn stimuleert de zoektocht naar duurzame voedselsystemen. Wetenschappers zijn tegenwoordig in staat om vlees te kweken in een laboratorium. En ook andere proteïnenvervangers dienen zich aan! Hoe evolueert de technologie? Wie is ermee bezig? En wanneer ligt het in de winkel? 
Spreker: Joachim De Vos, CEO Living Tomorrow & Tomorrowlab

Resilient Cities - maandag 5 oktober
Steden van morgen moeten weerbaar en veerkrachtig worden om economische, ecologische, sociale en institutionele schokken te overleven. Door duurzame ontwikkeling en inclusieve groei kunnen steden zich ontwikkelen tot hechte gemeenschappen, klaar voor de toekomst. Een uitdaging van formaat waarvoor lokale overheden, onderzoekers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld hun kennis en expertise zullen moeten bundelen.
Spreker: Marc Tielemans, CEO Real CGR

De 5G-revolutie  – maandag 16 november (datum onder voorbehoud) 
De komst van 5G belooft een revolutionaire impact te hebben op onze samenleving, ondernemingen en manier van communiceren. Bij 5G gaat het niet zozeer over hogere downloadsnelheden voor eindgebruikers. Het biedt de mogelijkheid om technologie echt te verbinden tot een Internet of Things dat een turbo op onze economische motor zal zetten.
Spreker: Michael Peeters, program director connectivity + humanized technology IMEC

Digitale ethiek - maandag 7 december 
Technologie maakt ons leven makkelijker, maar beïnvloedt ook ons gedrag en onze manier van denken. Met de doorbraak van slimme apparaten en kunstmatige intelligentie gaan machines steeds zelfstandiger functioneren. Hoe zal dat ons leven veranderen? Tot op welke hoogte laten we technologie ons sturen? En hoe laten we technologie rekening houden met menselijke waarden? 
Spreker: Jochanan Eynikel, businessfilosoof ETION

Programma: 
18.30 uur: onthaal
19.00 uur: inhoudelijk gedeelte
21.30 uur: einde
Prijs:
€ 850 (excl. btw) voor de 4 sessies
Enkel voor leden
Locatie:
Living Tomorrow
Indringingsweg 1
1800 Vilvoorde
Partner(s):

Vragen?